magyar | srpski | english | romanes 22.09.2019. Nedelja  
 
 Izviđački odred Sveti Andrija br.29.

Izviđački odred Sveti Andrija br.29. osnovan je 26. avgusta 1996.godine. Čine ga tri voda: Jelen, Mustang (dečaci) i Reva (vod devojčica). Na dan osnivanja odreda 18-oro ih je promovisano u izviđače, od tada zvanično brojno stanje je 40 izviđača. Izviđači Malog Iđoša pripadaju Severno-Bačkom izviđačkom okrugu, tako sa izviđačkim odredima ovog okruga učestvuju svake godine u tradicionalnim letnjim kampovima.

Izviđači Malog Iđoša su 2006. godine proslavljali 10 godina svog postojanja, tom prilikom su pripremili program i ugostili izviđače Vojvodine i Čongrada

Hor Sveta Ana

Hor Sveta Ana iz Malog Iđoša osnovan je maja 2006. godine. Repertoar hora se sastoji od crkvenih dela koje se mogu čuti u okviru misa i povodom značajnijih praznika u izvedbi pevačkog zbora.

Trenutno broji 9 članova, višeglasni hor srdačno poziva sve ljubitelje muzike, mlade koji vole pevanje, koji bi rado okusili doživljaj horskog pevanja da im se pridruže i samim tim doprinesu procvatu crkvene muzike sela.Tel: +381 24-730-838, +381 24-730-977
e-mail: erieri@freemail.hu

ARO-MI

Asocijacija za razvoj opštine Mali Iđoš

Asocijacija za razvoj opštine Mali Iđoš (ARO-MI) je udruženje građana, pravno lice, civilna, apolitična, nonprofit organizacija. Osnovana je juna 2005 godine sa ciljem razvoja kulturne, društvene i privredne sfere opštine Mali Iđoš. Broji 13 članova osnivača, Upravni odbor ima 9 članova sa predstavnicima sva tri naselja opštine Mali Iđoš.
Ima ulogu spone između 27 registrovanih civilnih organizacija u opštini Mali Iđoš i lokalne samouprave, kao i civilnih organizacija Srbije i okruženja. Zadatak joj je pronalaženje novih konkursa, protok informacija, izrada projekata, organizovanje seminara i edukacija, kao i iznalaženje mogućnosti učešća na tematskim seminarima svim aktivistima sa teritorije opštine

|<  < >  >|
© 2007 www.kishegyes.rs