magyar | srpski | english | romanes 19.11.2019. Utorak  
 
 Lovačko Društvo Fazan

Predsednik: Šandor Katai
Adresa: Glavna ulica br. 70.
Tel: 024/730-098

19_1.jpg

Forum žena Mali Iđoš

Forum žena Mali Iđoš osnovan je 17.oktobra 2002. godine. Na osnivačkoj skupštini je prisustvovalo 32 žene. Predlog programa rada, ciljeve i zadatke izradio je upravni odbor od 13 članova.
U okviru Foruma rade aktivi, i to za rad sa decom i omladinom, za rad sa starim domaćinstvima, za rad sa osobama sa posebnim potrebama, aktiv za angažovanje žena u društveni život sredine i aktiv za izradu projekata i saradnju sa civilnom sferom naše sredine.
Prvenstveni cilj Foruma žena Mali Iđoš je poboljšanje položaja žena u društvu, konkretno žena na selu. Zadaci ovog aktiva su stimulacija i aktiviranje žena u društveni život sredine. Zdravstveno prosvećivanje neobrazovanih žena. Poboljšanje samopouzdanja, spoznaja sopstvenih vrednosti kroz volonterski rad ali i edukacijama i učešćem na raznim seminarima. Zadatak aktiva je uključivanje što više žena u volonterski rad

KUD "Petefi Šandor" Mali Iđoš

Kulturno-umetničko društvo « Petefi Šandor » je sa radom započeo pre 50 godina. Od samog početka je radila dramska sekcija, hor, orkestar i književna sekcija. Danas radi književna sekcija, pevačka grupa, pevački duet i tri plesna ansambla.

Rukovodstvo čine predsednik i rukovodioci pojedinih sekcija.

Cilj KUD-a je negovanje i širenje mađarske kulture i narodnih običaja.

Najstariji plesni ansambl nosi naziv «Rizgetős», on je 2005. godine proslavio 10 godina postojanja. Svake godine učestvuje na manifestaciji «Gyöngyösbokréta» koja je u stvari vojvođanski festival narodnih igara. Ovaj ansambl svrstavaju među deset najboljih mađarskih ansambla narodnih igara. Imaju brojne nastupe u zemlji i inostranstvu. 2005 godine su prvi put učestvovali na manifestaciji pod nazivom «Néptáncosok Országos Bemutató Színpada” u Novom Sadu, koju je organizovao Savez Narodnih Igara Martin György iz Budimpešte. Članovi su srednjoškolci, studenti i mladi radnici. 20_2.jpg

Pored ansambla odraslih deluju i dve dečje grupe pod nazivom „Garagulya” i”Krajcárka”

>  >|
© 2007 www.kishegyes.rs