magyar | srpski | english | romanes 13.12.2019. Petak  
 
 Biblioteka Mali Iđoš

Direktorica: Juliana Szeleši Vereš
Adresa: Glavna 39.
Tel: 024/730-055
E-mail: kishegyesikonyvtar@gmail.com

Web: www.librarykh.org.rs

U Malom Iđošu biblioteka postoji više od sto godina. Dr. Gabor Virag, historičar poseduje zapisnik koji svedoči da je 1869. godine osnovano čitalačko društvo „Kružok jednakosti”. Prve knjige je kasnije nastaloj biblioteci u okviru županije, darivao nekadašnji zemljoposednik Karolj Kiš. Osnivanjem Društva Krstaš, 1934. godine nova javna biblioteka je, sa 250 svezaka po zapisima, koji su bili dostupni svim stanovnicima sela bez nadoknade, dobila mesto u prostorijama kulturno umetničkog društva. U ovom obliku je funkcionisala sa kraćim i dužim prekidima do kraja drugog svetskog rata, kada je ukinuta za izvesno vreme

Predškolska ustanova "Petar Pan"

Direktorica: Gizela Kemiveš
Adresa: II. Rákóczi Ferenc 18.
Tel: 024/730-109

17_1.jpg

Zdrastvena ustanova "Dr Marton Šandor"

Direktor: dr.Tibor Deak
Adresa: Zanatlijska 1.
Tel: 024/730-236

18_1.jpg

|<  <
© 2007 www.kishegyes.rs