magyar | srpski | english | romanes 19.11.2019. Utorak  
 
 Mesna Zajednica Mali Iđoš

Predsednik saveta: dr Tibor Deak

Sekretar: Tibor Šipoš

Adresa: Glavna 34.
Tel: 024/730-020
Fax: 024/730-020
E-mail: kishegyes@eunet.rs


Mesna Zajednica Mali Iđoš je interesna, demokratska zajednica svih građana na njenoj teritoriji i njihovih udruženja. U MZ građani zadovoljavaju solidarno svoje zajedničke interese i potrebe koje sami utvrde.
MZ je u sastavu Opštine Mali Iđoš. Sedište MZ je u naselju Mali Iđoš, u ulici Glavna br. 34.
Područje MZ obuhvata naseljeno mesto, kao i katastarsku opštinu Mali Iđoš i graniči se sa katastarskim opštinama: Lovćenac, Vrbas, Kula, Lipar, Bajša, Bačka Topola i Njegoševo.
MZ ima svojstvo pravnog lica koji samostalno raspolaže svim svojim sredstvima u okviru prava i obaveza utvrđenim Statutom i Odlukom o osnivanju MZ.

13_1.jpg

 

Članovi Saveta Mesne Zajednice su:

 • predsednik dr Tibor Deak
 • potpredsednik S. Vereš Julijana
 • Levente Berec
 • Oršolja Boršodi Paćerek
 • Arpad Cekuš
 • Valentin Filep
 • Valerija Halaši
 • Šandor Katai
 • Robert Kormoš
 • Karolj Kovač
 • Jožef Kovalčik
 • Peter Lukač
 • Gabor Nemet
 • Timea Nemet
 • Zoltan Nyjiradi

Lokalna samouprava Mali Iđoš

Predsednik opštine: Marko Lazić

Zamenik predsednika opštine: Zoltan Kerekeš


Adresa: Glavna 32.
Tel: 024/730-010
www.kishegyes.com

E-mail:opstina.maliidos@gmail.com 

 

15_1.jpg

 

Ogledna osnovna škola "Adi Endre"

Direktor: Akoš Hajvert
Adresa: Glavna 27.
Tel: 024/730-002

E-mail:iskolakishegyes@gmail.com

iskolakishegyes.blogspot.com

>  >|
© 2007 www.kishegyes.rs