magyar | srpski | english | romanes 22.09.2019. Nedelja  
 
 Obaveštenje

Autoškola 'Visa' Vrbas organizuje obuku i polaganje vozačkog ispita za vozače motornih vozila, na srpskom i na mađarskom jeziku. Mogućnost plaćanja do 10 rata. Uskoro se otvara predstavništvo u Malom Iđošu. Informacije možete dobiti od Greiner Agneša na tel. 060 730 3580

Konkurs

 

529_1.jpg

 

Na osnovu člana 34. statuta Mesne zajednice Mali Iđoš, Savet mesne zajednice Mali Iđoš dana 31.01.2018.g. pod brojem 8/2018 donosi

 

ODLUKU

O raspisivanju javnog konkursa za radno mesto sekretara Mesne zajednice Mali Iđoš

 

Opšti uslovi:

 

Na mesto Sekretara Mesne zajednice Mali Iđoš, može se izabrati lice, koji zadovoljava, pored uslova koja su predviđeni Zakonom o radu i sledeće:

 

 1. najmanje IV stepen stručne spreme (prednost imaju kandidati sa većom stručnom spremom)
 2. radno iskustvo od 3 godine na organizatorskim poslovima
 3. aktivno poznavanje jezika koja su u službenoj upotrebi u opštini Mali Iđoš (srpskog i mađarskog jezika)

 

Ostali uslovi:

Pored gore navedenih uslova, prilikom izbora Sekretara prednost imaju kandidati, koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. iskustvo u pisanju predloga projekata i sprovođenju projekata
 2. poznavanje rada na računaru ( ECDL sertifikat)
 3. vozačka dozvola „B“ kategorije
 4. poznavanje stranih jezika, pre svega engleskog i nemačkog jezika
 5. dobre komunikacione sposobnosti
 6. najmanje 5 godina je stanovnik naselja Mali Iđoš

 

Dokumenti, koji se obavezno priložu uz konkurs:

 1. struktuisani stručni CV sa slikom
 2. program rada za mandatni period 2018 – 2022
 3. overena fotokopija diplome o stepenu obrazovanja
 4. uverenje o državljanstvu
 5. fotokopija lične karte

 

Dokumenti koji se mogu priložiti uz konkurs:

1.      pismo preporuke

2.      sertifikati, diplome, koji potvrđuju stručno iskustvo

3.      sertifikat o položenim ispitima o poznavanju stranih jezika

4.      fotokopija vozačke dozvole B kategorije

 

Konkurs se objavljuje dana 01. februara 2018.g.  Rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumetacijom se predaje Konkursnoj komisiji poštanskim putem ili lično  u zatvorenoj koverti, na adresu:

 

Mesna zajednica Mali Iđoš

Konkursna komisija

24321 Mali Iđoš, Glavna ulicka br. 34.

 

Dodatne informacije: 024/730-020.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se  uzeti u obzir. Savet će donositi odluku o rezultatu konkursa, odluka Saveta je konačna.

 

    Dr Deak Tibor

 Predsednik saveta

 

 

 

Rezultati izbora saveta Mesne Zajednice

Rezultati

 

|<  < >  >|
© 2007 www.kishegyes.rs