magyar | srpski | english | romanes 2019.06.24. hétfõ  
 
 
Értesítés

A verbászi 'Visa' autóiskola járművezetői képzést és vizsgát szervez motoros járművekre szerb és magyar nyelven. Fizetési lehetőség 10 részletben.

Hamarosan kirendeltség nyílik Kishegyesen.

Informáciiót Greiner Ágnesnál kaphatnak a 060/7303580 telefonszámon.

Javaslattétel Kishegyes díjazottainak személyére

528_1.jpg

 

Kishegyesi Helyi Közösség Tanácsának 2018.01.31-i  10/2018 határozata értelmében a helyi közösség pályázatot ír ki a település díszpolgári, tiszteletbeli polgári címének és dicsérő oklevelének odaítélésére a 2018-ik évben. 

Kishegyes díszpolgári címét olyan kishegyesi személyek kaphatják meg, akik tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak településünk fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, magatartásukkal eredményesen elősegítették a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetve a politikai, gazdasági, kulturális élet területén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékenységet fejtettek ki. Posztumusz díszpolgár az, akinek a halála után ítélik oda ezt a címet.

Tiszteletbeli polgári címet olyan nem kishegyesi személyek kaphatnak, akik tevékenységükkel segítették településünket, hozzájárultak fejlődéséhez, eddigi életútjuk alatt bizonyították és a jövőben is vállalják azt, hogy előmozdítsák, elmélyítik- illetve visszaállítják azokat a gazdasági, kulturális, művészeti kapcsolatokat, amelyek a történelem folyamán kialakultak; valamint a település érdekében jelentős tetteket vittek véghez.

A dicsérő oklevelet olyan személyek és intézmények, egyesületek kaphatnak, akik a település számára jelentős tevékenységet végeznek, s ezzel hozzájárulnak a településünk fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

A díjazottak személyére minimum 10 kishegyesi polgár tehet javaslatot, melyhez mellékelni kell a javaslat indoklását, az érintett méltatását, minimum 1000 karakter terjedelemben. 

A javaslatokat 2018. február 21, déli 12:00 óráig kell eljuttatni a helyi közösség címére:

Helyi közösség

Fő utca 34.

24321 Kishegyes 

 

A javaslatok begyűjtését és véleményezését követően a Helyi Közösség Tanácsa dönt a díjak odaítéléséről.


Pályázat

 

529_1.jpg

 

Kishegyes Helyi Közösség Alapszabályának 34. Szakasza alapján, Kishegyes Helyi Közösség Tanácsa 2018.01.31-én, 8/2018 számmal

 

HATÁROZATOT HOZ

 

Pályázat kiírásáról Kishegyes Helyi Közösség titkári munkahelyének betöltésére

           

Általános feltételek:

 

Kishegyes Helyi Közösség titkári tisztségére olyan személy választható meg, aki eleget tesz a Munkajogi törvény által előirányzott feltételek mellett a következőknek:

 

  1. iskolai végzettség: legalább középiskolai érettségi bizonyítvány (felsőfokú végzettség előnyt jelent)
  2. munkatapasztalat: legalább 3 év gyakorlat szervezői munkakörben
  3. nyelvi ismeretek: környezetnyelevek ( a szerb és a magyar nyelv) ismerete

 

Egyéb feltételek:

A fent említett feltételek mellett előnyt jelentenek a következők:

1.  pályázatírási és projekt menedzsment tapasztalatok

2.  számítógépes alapismeretek ( ECDL tanúsítvány)

3. „B” kategóriás vezetői engedély

4.  idegennyelvek, elsősorban angol és német nyelv ismerete

5.  jó kommunikációs képesség

6.  legalább 5 éve Kishegyes település lakosa

 

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

1.      fényképpel ellátott, strukturált szakmai önéletrajz

2.      munkaterv a 2018 – 2022 közötti időszakra

3.      iskolai végzettséget igazoló diploma hitelesített fénymásolata

4.      állampolgársági bizonylat

5.      igazolvány fénymásolata

 

A pályázathoz csatolható dokumentumok:

1.      ajánlólevél

2.      a szakmai tapasztlalatot igazoló tanúsítványok, diplomák, referencia lista

3.      nyelvvizsga igazolás, diploma

4.      B kategóriás vezetői engedély

5.      lakhelyről szóló igazolás

 

A pályázat megjelentetésének dátuma 2018. Február 1. A pályázat a megjelentetéstől számított 8 (nyolc) napig érvényes. A szükséges okmányokkal ellátott kérvényt megfelelően megcímzett, lezárt borítékban postai úton vagy személyesen,  a pályázati bizottságnak kell eljuttatni az alábbi címre:

Kishegyes Helyi Közösség

Pályázati bizottság részére,

Kishegyes, 24321, Fő utca 34.

 

Bővebb információ: 024/730-020.

A hiányos és a késve érkezett kérvényeket a bizottság figyelmen kívül hagyja. A pályázat eredményéről a Tanács dönt, a Tanács döntése végleges.

 

Dr. Deák Tibor

   Tanácselnök


|<  < >  >|
© 2007 www.kishegyes.rs