magyar | srpski | english | romanes 2019.06.24. hétfõ  
 
 
Javaslattétel Kishegyes díjazottainak személyére

Kishegyesi Helyi Közösség Tanácsának 2019.02.20-i  9/2019 határozata értelmében a helyi közösség pályázatot ír ki a település díszpolgári, tiszteletbeli polgári címének és dicsérő oklevelének odaítélésére a 2019-ik évben. 

Kishegyes díszpolgári címét olyan kishegyesi személyek kaphatják meg, akik tevékenységükkel kiemelkedően hozzájárultak településünk fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, magatartásukkal eredményesen elősegítették a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetve a politikai, gazdasági, kulturális élet területén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékenységet fejtettek ki. Posztumusz díszpolgár az, akinek a halála után ítélik oda ezt a címet.

Tiszteletbeli polgári címet olyan nem kishegyesi személyek kaphatnak, akik tevékenységükkel segítették településünket, hozzájárultak fejlődéséhez, eddigi életútjuk alatt bizonyították és a jövőben is vállalják azt, hogy előmozdítsák, elmélyítik- illetve visszaállítják azokat a gazdasági, kulturális, művészeti kapcsolatokat, amelyek a történelem folyamán kialakultak; valamint a település érdekében jelentős tetteket vittek véghez.

A dicsérő oklevelet olyan személyek és intézmények, egyesületek kaphatnak, akik a település számára jelentős tevékenységet végeznek, s ezzel hozzájárulnak a településünk fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

A díjazottak személyére minimum 10 kishegyesi polgár tehet javaslatot, melyhez mellékelni kell a javaslat indoklását, az érintett méltatását, minimum 1000 karakter terjedelemben. 

A javaslatokat 2019. március 5, déli 12:00 óráig kell eljuttatni a helyi közösség címére:

Helyi közösség

Fő utca 34.

24321 Kishegyes 

A javaslatok begyűjtését és véleményezését követően a Helyi Közösség Tanácsa dönt a díjak odaítéléséről.

Aláírásgyűjtés-Petició

A Bácska leghosszabb és egyben a legnagyobb felszíni vízfolyása a Bács-ér, (szerbül Криваја / Krivaja, a népnyelvben még Krivajnak nevezett folyó) amely mára a folyót ért folyamatos szennyezések következtében inkább szennyvízelvezető csatornának nevezhető. Az egykor tiszta folyó immáron régiónk szégyenfoltjává vált.

Kishegyesi, bácsfeketehegyi és szeghegyi lakosként immár arra vagyunk ítélve, hogy napi szinten együtt éljünk, a szennyezés okozta szagokkal és természeti károkkal, amelyet a Topolya község területén működő ipari létesítmények termelésének melléktermékeként kerül a folyóba.

A Krivaja folyó ebben a pillanatban egy halott folyónak számít, amely veszélyes ránk polgárokra nézve, hiszen a levegő, a talaj és a víz szennyezett.

Mások tevékenysége és munkája károsítja az egészséges környezetre és a normális életre való jogunkat. A szennyezés annyira nagymértékű, hogy összehangolt intézkedésekre van szükség az intézmények és az érdekelt felek részéről.

Azok a rendeletek, amelyek a szennyezőkre vonatkoznak, előírják azokat a lépéseket, amelyek akció tervben is megfogalmazásra kerültek, melyeket 2025-ig, illetve 2040-ig kell végrehajtani. Ezek ebben a pillanatban teljesen értelmetlennek tűnnek, mert a „szennyezők” érdekeit védik.

Ha az eddigi helyzet változatlan marad, akkor sokkal súlyosabb lehet a szennyezés mértéke a közeljövőben.

A szabálysértési feljelentések a “szennyezők” irányában különösen alacsony értékű büntetésnek számítanak a környezetkárosodás mértékéhez képest, ugyanúgy felháborító a felelősség állandó áthárítása a felelős intézmények és egyének között.

Ez teljesen felesleges időpazarlásnak számít, és szembe megy minden józan értékű megítéléssel.

Nem törődünk bele abba, hogy ilyen szennyezett környezetben éljünk!

Minden érintettnek felelősséget kell vállalni ebben az ügyben, és mindent meg kell tennie a változás érdekében.

Annak reményében, hogy közös fellépéssel oldjuk meg az előttünk álló problémát, felkérjük Kishegyes település lakosságát, hogy tiltakozásunk jeléül, 2018.05.10-től (csütörtök) munkanapokon 7оо és 14óra között aláírásukkal támogassák a Kishegyes község által kezdeményezett aláírásgyűjtést - petíciót, amelyet a TARTOMÁNYI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁGHOZ és a MEZŐGAZDASÁGI MINISZTÉRIUMHOZ fogunk eljuttatni. Az aláírásgyűjtési akció a község egész területén megszervezésre kerül és a Helyi Közösségek épületében tudnak aláírni.

Az aláírásokat 2018. május 16-ig gyűjtjük, ezt követően átadásra kerül az illetékes szerveknél.

 

Helyi Közösség Kishegyes

Értesítés

Értesítés

>  >|
© 2007 www.kishegyes.rs