magyar | srpski | english | romanes 22.09.2019. Nedelja  
 
 Crkva Svete Ane
10.01.2008.

Opština je 1771. godine sagradila svetilište, dok je milostivi, kamara 1788. godine sagradila današnju crkvu. Crkva sagrađena u čast Sv. Ane je dužine 35 m, širine 13 m, toranj je visok 35 m, dok je celokupna površina 526 m². 72_2.jpg Orgulje koje i dan danas funkcionišu sagradio je Ištvan Kovač, majstor iz Segedina. Crkva je više puta preuređivana. Poslednje preuređenje većih srazmera datira iz 1939. godine. Sporedni oltari i propovedaonica su tada smešteni na mesto gde i danas stoje.Pored glavnog ima i tri sporedna oltara koji su građeni u pojednostavljenom baroknom stilu. Slika glavnog oltara je delo majstora Josipa Franciska Falkonerija i predstavlja Blaženu Devicu između Sv. Ane i Sv. Joakima. Slika je urađena 1791. godine u Budimu. Slike sporednog oltara su delo Mora Tana, (1828-1899) slikara poreklom iz Starog Bečeja, nastale u Pešti 1868. godine. Jedna slika predstavlja Sv. Josifa, tesara iz Nazareta, verenika Device Marije, sa malim Isusom na rukama.

Na drugoj slici je nadbiskup Sv. Jovan iz Nepomuka, mučenik tajne ispovedi u tamnici. 72_1.jpg

Treći oltar je u lurdeškoj pećini, izrađen je 1938. godine po projektu inženjera Karolja Molcera. Izradio ga je kamenorezac Jakab Šiler koji je sagradio i tri galerije. Freske su dela dva akademska slikara iz Zagreba: Rudolfa Donasyja i Mire Kraljević. Vitlejem je delo iz 1950. godine, umetnice i časne sestre Brehmane iz Zagreba. Slike stacija i figure Vitlejema su izrađene od pečene gline.

Sadašnji župnik je Ferenc Brašnjo.

© 2007 www.kishegyes.rs