magyar | srpski | english | romanes 22.09.2019. Nedelja  
 
 Vojvođanski centar za razvoj seoskog turizma

Vojvođanski centar za razvoj seoskog turizma   je udruženje građana osnovana kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje čiji je cilj da se doprinese razvoju ruralne sredine, motivacije mladih da ostanu na selu i razvijanje svesti o bogatstvu tradicija i kultura mnogonacionalnog stanovništva Vojvodine..

Cilj ovog udruženja su zalaganja za

1. popularizacija demokratskih procesa u ruralnim sredinama

2. afirmacija ideje političke toleracije u ruralnim sredinama

3. afirmacija građanskih inicijativa u ruralnim sredinama

4. informisanje i edukacija građana o institucijama lokalne demokratije

5. zaštita ljudskih prava i sloboda

6. afirmacija ideje međunacionalne i interkulturalne tolerancije

7. informisanje i edukacija građana o značaju i aktivnostima organizacije na polju ekologije, turizma, ruralnog razvoja, privrede i održivog razvoja.

8. pokretanje i organizacija humanitarnih akcija

9. kulturna afirmacija Vojvodine

10. delatnosti razvoja ruralne sredine

Delatnost

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Vojvođanski centar za razvoj seoskog turizma

prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti seoskog turizma,

omogućava da ta literatura i informacije budu dostupne svim svojim članovima,

organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u oblastima seoskog turizma;

sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave seoskom turizmom,

zalaže se na unapređenju i promociji seoskog turizma,

koordinira aktivnosti privrednih i drugih subjekata u unapređenju i promociju seoskog turizma,

zalaže se na unapređenju i promociju starih zanata,

promocija nacionalne kuhinje

edukacija seoskih domaćinstva u oblasti turizma o tome kako da koriste raspoložive prirodne i privredne potencijale

promovisanje kulturno.istorijskog nasleđa Vojvodine.

Vojvođanski centar za razvoj seoskog turizma ima sedište u Malom Iđošu, ulica Glavna 26.

Web stranica: www.tourism-mi.org.rs 

© 2007 www.kishegyes.rs