magyar | srpski | english | romanes 22.09.2019. Nedelja  
 
 Bekešsentandraš

Veza sa Bekešsentandrašem datira iz 18. veka. 1769. godine u Iđošku pustu došlo je 81 porodica iz Bekešsentandraša i utemeljila današnji Mali Iđoš. 200 godina nakon naseljavanja, 1969. godine Mali Iđoš i Bekešsentandraš stupaju u kontakt i 1988. godine zvanično potpisuju zbratimljenje dva naselja..

 30_1.jpg 30_2.jpg
 30_3.jpg 30_4.jpg
 30_5.jpg 30_6.jpg
 30_7.jpg  30_8.jpg

© 2007 www.kishegyes.rs